Sabtu, 03 April 2010

INDAHNYA ISLAM APABILA MUSLIM BERSATU

 
Pada tanggal 9 November 2004, Raja Abdullah II bin Al-Husein dari Jordan menyeru kepada seluruh umat Islam untuk bersikap toleransi terhadap kelompok-kelompok lain di dalam dunia Islam. Seruan ini kemudian dikenal dengan sebutan The Amman Message (رسالة عمان). Meskipun ianya ditandatangani dan disahkan lebih dari 500 ulama-umara seluruh dunia dari 84 negara, kandungan risalah tersebut jarang diungkap dan diperkenalkan kepada masyarakat bahkan apa desebarkan dari media, terus mengungkap permusuhan, kebencian dan saling fitnah antara satu mazhab dengan mazhab yang lain.

Di antara penandatangan dan pengesah Risalah Amman ini adalah:

• Afghanistan: Hamid Karzai (Presiden).

• Amerika Syarikat: Prof. Hossein Nasr, Syeikh Hamza Yusuf (Institut Zaytuna), Ingrid Mattson(ISNA)

• Arab Saudi: Raja Abdullah As-Saud, Dr. Abdul Aziz bin Utsman At-Touaijiri, Syeikh Abdullah Sulaiman bin Mani’ (Dewan Ulama Senior).

• Bahrain: Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah, Dr. Farid bin Ya’qub Al-Miftah (Wakil Menteri Urusan Islam)

• Bosnia Herzegovina: Prof. Dr. Syeikh Mustafa Ceric (Ketua Ulama dan Mufti Agung), Prof. Enes Karic (Professor Fakulti Pengajian Islam)

• Mesir: Muhammad Sayid Thantawi (Mantan Syeikh Al-Azhar), Prof. Dr. Ali Jum’ah (Mufti Agung), Ahmad Al-Tayyib (Syeikh Al-Azhar)

• India: Maulana Mahmood (Setiausaha Jamiat Ulema-i-Hindi)

• Indonesia: Maftuh Basyuni (Mantan Menag), Din Syamsuddin (Muhammadiyah), Hasyim Muzadi (NU).

• Britain: Dr. Hassan Shamsi Basha (Ahli Akademi Fiqh Islam Internasional), Yusuf Islam, Sami Yusuf (Musisi).

• Iran: Ayatullah Ali Khamenei (Wali Amr Muslimin), Ahmadinejad (Presiden), Ayatullah Ali Taskhiri (Setiausaha Lajnah Pendekatan Mazhab Dunia), Ayatullah Fadhil Lankarani.

• Iraq: Jalal Talabani (Presiden), Ayatullah Ali As-Sistani, Dr. Ahmad As-Samarai (Ketua Dewan Wakaf Sunni).

• Kuwait: Syeikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber As-Sabah.

• Lebanon: Ayatullah Husain Fadhlullah, Syeikh Muhammad Rasyid Qabbani (Mufti Agung Sunni).

• Oman: Syeikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili (Mufti Agung Kesultanan Oman)

• Pakistan: Pervez Musharraf (Presiden), Syeikh Muhammad Tahir-ul-Qadri (Pegawai Pusat Penkajian Islam), Muhammad Taqi Usmani.

• Palestin: Syeikh Dr. Ikramah Sabri (Mufti Agung dan Imam Al-Aqsa).

• Qatar: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Dr. Ali Ahmad As-Salus (Professor Syariah Universiti Qatar).

• Sudan: Omar Hassan Al-Bashir (Presiden).

• Syria: Syeikh Ahmad Badr Hasoun (Mufti Agung), Syeikh Wahbah Az-Zuhaili (Ketua Jabatan Fiqh), Salahuddin Ahmad Kuftaro.

• Yaman: Habib Umar bin Hafiz (Darul Mustafa), Habib Ali Al-Jufri.

• Jordan: Raja Abdullah II, Tuan Ghazi bin Muhammad (Dewan Pengawas Institut Aal Al-Bayt), Syeikh Izzuddin Al-Khatib At-Tamimi (Hakim Agung), Syeikh Salim Falahat (Ikhwanul Muslimin Jordan).

Beberapa tokoh di atas menandatangani dan mengesahkan risalah di bawah ini:

Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang

Salawat dan salam kehadrat Nabi Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci

1. Siapapun pengikut salah satu dari empat mazhab hukum Islam Suni (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali), dua mazhab fiqh Islam Syi'ah (Ja’fari dan Zaidi), mazhab fiqh Islam Ibadhi, serta mazhab fiqh Islam Zahiri adalah Muslim. Menyatakan pengikut (mazhab) tersebut sebagai kafir adalah hal yang mustahil dan dilarang. Sudah pasti bahwa darah, kehormatan dan hartanya adalah terjaga. Selain itu, berdasarkan fatwa Syeikh Al-Azhar, adalah tidak mungkin dan tidak diperbolehkan untuk menyatakan kafir kepada penganut aqidah al-Asy’ari atau yang mempraktikkan tasawuf dengan benar (sufi). Demikian juga, tidak mungkin dan tidak diperbolehkan untuk menyatakan kafir kepada pengikut pemikiran Salafi yang tidak menyeleweng. Hal yang sama juga tidak mungkin dan tidak dibenarkan untuk mengkafirkan kepada kelompok Muslim manapun yang meyakini Tuhan subhânahu wa ta’âlâ dan utusan-Nya shallallâhu ‘alaihi wa (âlihi wa) salâm, rukun iman, dan rukun Islam, dan yang tidak mengingkari segala prinsip utama agama.

2. Terdapat lebih banyak persamaan di antara berbagai macam mazhab hukum Islam tersebut dari pada perbezaan di antara mereka. Para pengikut lapan mazhab hukum Islam bersepakat dalam prinsip dasar Islam. Seluruhnya percaya kepada Allah SWT. yang Maha Esa, bahwa al-Quran adalah kalam Allah dan terpelihara serta terjaga oleh Allah dari segala perubahan dan penyimpangan, dan bahwa pemimpin kita Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa (âlihi wa) salâm adalah Nabi dan Rasul bagi seluruh makhluk. Semuanya sepakat dalam hal lima rukun Islam: dua kesaksian keyakinan (syahadatain); salat; zakat; berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke rumah suci Allah (di Mekkah). Semuanya juga sepakat dalam rukun iman: iman kepada Allah (Tuhan), malaikat-Nya, kitab-Nya, utusan-Nya, dan Hari Akhir, dalam Pemeliharaan Tuhan baik dan buruk (qadha dan qadr). Perbedaan pendapat di antara ulama dari lapan mazhab hukum Islam hanya dalam bidang tambahan dan cabang agama (furuk) dan beberapa hal pokok (usul) [dari agama Islam]. Perbedaan pendapat dengan penghormatan dalam hal cabang agama (furuk) adalah rahmat. Dahulu pernah dikatakan bahwa perbezaan pendapat di antara ulama “adalah sebuah rahmat”.

3. Pengakuan mazhab-mazhab hukum dalam Islam bererti merujuk pada metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa: tidak ada yang dapat mengeluarkan sebuah fatwa tanpa syarat kualifikasi keilmuan. Tidak ada yang dapat mengeluarkan fatwa tanpa merujuk kepada metodologi mazhab hukum Islam. Tidak ada yang dapat mengklaim melakukan ijtihad tidak terbatas dan menciptakan pendapat baru atau mengeluarkan fatwa pertentangan yang dapat mengeluarkan Muslim dari prinsip dan ketentuan syariah dan apa yang telah dibangun dalam kehormatan dari mazhab tersebut.

( The Amman Massage, 2008. The Royal aal al-Bayt Institute for Islamic Thought ; klik di sini untuk melihat sumber asal & boleh di download )

p/s : masalah yang berlaku adalah disebabkan terpengaruh dengan fahaman fahaman ekstrim sehingga mentakfirkan golongan lain sehingga membawa kepada penghalalan darah sesama Muslim. Jika salafi (baca : Wahabi) tidak suka dikatakan sesat oleh Asya'irah, maka begitu juga Asya'irah tidak suka dilabelkan sesat oleh golongan Wahabi. Begitu juga dengan Syi'ah ada haknya sebagai Muslim dan tidak boleh sewenang-wenangnya dikatakan menyeleweng sebelum wujudnya perbincangan ilmiah dengan mereka. Rata-ratanya sikap Muslim pada hari ini membaca sumber-sumber tertentu kemudian cepat menghukum tanpa merujuk akan maksud sebenar dari 'ahlinya'. Pada hari ini sepatutnya kita mencari nuqtoh al-Iltiqa' (titik pertemuan) dan bukan nuqtoh al-iftiraq (titik perpecahan). Masalah kesatuan hanya bergantung kepada kesedaran dalam diri umat Islam untuk menyelesaikannya kerana tidak mungkin mengharap kepada pihak kuffar khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menyatukan kita. Cukuplah penderitaan yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Abaikan mana-mana kalam yang bersifat mentakfir dan mentadhlil mana-mana pihak dan lihatlah kemaslahatan umat bersama. Wallahu'alam.
 
dicopy dari blog HAIDAR AL KARAR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar