Rabu, 24 Februari 2010

KITA HAYATI BAIT INI..
MAKSUD QASIDAH MUHAMMADIYYAH

Muhammad adalah orang Arab yang paling mulia dan non-Arab,
Muhammad adalah yang terbaik daripada orang-orang yang berjalan dengan langkah kaki,
Muhammad merangkumi semua yang baik,
Muhammad adalah pemilik keunggulan dan bangsawan,

Muhammad adalah mahkota dari Rasul-Rasul Allah, tanpa kecuali,
Muhammad adalah yang paling jujur dalam kata-kata dan pidato,
Muhammad adalah syarikat dalam janji-Nya, menjaga hal itu,
Muhammad itu baik hati dalam perilaku dan watak,

Muhammad, sifatnya ilahi diberi cahaya untuk minum,
Muhammad, terus terang-Nya dari zaman dahulu,
Muhammad, hakim dengan keadilan, mempunyai kehormatan,
Muhammad adalah harta-karun berupa berkah dan kebijaksanaan,

Muhammad adalah yang terbaik daripada ciptaan Allah, dari garis keturunan Mudar,
Muhammad adalah yang terbaik daripada semua Rasul Allah,
Muhammad, jalan hidupnya adalah kebenaran, kita mengikuti dengan dia,
Muhammad, komprehensif keunggulan, benar-benar adalah tanda pembeza,

Muhammad, ia menyebutkan merupakan penyegaran bagi jiwa kita,
Muhammad, berterima kasih kepadanya adalah kewajipan kepada masyarakat,
Muhammad adalah perhiasan dunia dan kemegahan,
Muhammad adalah orang yang menghilangkan kesedihan dan kegelapan,

Muhammad adalah seorang tuan, berbudi perbuatan-Nya menyenangkan,
Muhammad, the Merciful berbentuk dengan kebaikan,
Muhammad, elite Pencipta dan pilihan-Nya,
Muhammad, tidak bersalah atas semua tuduhan,

Muhammad tertawa untuk tetamu-tetamunya, menghormati dia,
Muhammad, demi Allah! Tetangganya tidak pernah menyakiti,
Muhammad, dunia menjadi menyenangkan melalui misi-Nya,
Muhammad, ia datang dengan bukti-bukti dan kebijaksanaan,

Muhammad, pada hari membesarkan umat manusia, ia adalah perantara kita,
Muhammad, cahaya-Nya adalah panduan keluar dari kegelapan,
Muhammad, berdiri untuk Allah, penuh dengan semangat,
Muhammad adalah penutup semua Rasul,

Tuhan kita, memberkati dan damai, abadi dan selamanya,
Selepas anda tercinta, yang terbaik dari semua ciptaan.


PENGARANG QASIDAH MUHAMMADIYYAH :IMAM AL BUSAIRI

Qasidah Burdah dikarang oleh Imam al-Busiri yang dilahirkan pada tahun 610 Hijrah (1213 Masehi) dan meninggal dunia pada tahun 695 Hijrah (1296 Masehi). Nama penuhnya ialah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid al-Busiri. Beliau berketurunan Barbar, dilahirkan di Dallas (ada menyebutnya sebagai Dalos), Morocco dan dibesarkan di Busir, Mesir. Dimasa kecil, beliau telah diasuh oleh ayahandanya sendiri dalam mempelajari al-Quran dan ilmu pengetahuan yang lain. Untuk memperdalamkan lagi ilmu agama dan kesusasteraan Arab, Imam al-Busiri lalu berhijrah ke Kaherah. Di Kaherah, Imam al-Busiri menjadi seorang sasterawan dan penyair yang ulung. Kemahirannya didalam bidang syair mengatasi para penyair lain dizamannya. Karya-karya kaligrafinya juga terkenal dengan keindahannya. Gurunya yang paling utama ialah Abdul Abbas al-Mursi yang merupakan anak murid kepada pengasas tariqat Shazili iaitu Imam Abul Hasan as-Shazili. Melalui gurunya itulah Imam al-Busiri mengambil ijazah tariqat Shazili. Imam al-Busiri juga bersahabat baik dengan Imam Ibnu ‘Ataillah al-Iskandari yang mengarang puisi tasawwuf yang sangat terkenal dalam dunia Islam dan tidak jemu-jemu disyarah sehingga ke hari ini iaitu al-Hikam.
Qasidah Burdah mengandungi 160 bait yang ditulis dengan gaya bahasa atau uslub yang menarik, lembut dan elegan. Imam al-Busiri menterjemahkan kehidupan Nabi Muhammad saw kedalam bentuk bait-bait puisi yang sangat indah. Dengan bahasa yang sebegitu indah, Imam al-Busiri telah berhasil menanamkan kecintaan dan kasihnya umat Islam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad saw dengan lebih mendalam. Selain dari rasa kecintaan dan kasih yang mendalam terhadap Nabi saw, nilai-nilai sastera, sejarah dan moral turut terkandung dalam qasidah tersebut. Oleh itu, tidak hairanlah apabila qasidah ini sentiasa sahaja dibaca di institusi-institusi pengajian tradisional malah qasidah ini turut diajar di Universiti al-Azhar, Mesir.
Imam al-Busiri hidup dalam zaman transisi atau perpindahan kuasa dinasti Ayyubiyyah kepada dinastik Mamalik Bahriyah. Pada ketika itu, pergolakan politik semakin gawat, akhlak masyarakat merosot dan para pemerintah terlalu mengejar kemewahan. Maka dalam suasana serba kekalutan itu, muncullah Qasidah yang dikarang oleh Imam al-Busiri yang seakan-akan mengajak manusia kembali mencontohi kehdupan Nabi saw yang berasaskan uswatun hasanah yakni suri tauladan yang baik, mengawal hawa nafsu dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar yang berasaskan al-Quran dan Hadith.
Burdah yang menjadi tema utama dalam karya al-Busiri itu adalah merujuk kepada jubah yang dipakai oleh Nabi Muhammad saw. Burdah milik Nabi Muhammad saw ini telah diberikan kepada Ka’ab bin Zuhair bin Abi Salma, seorang penyair terkenal Muhadramin (penyair dua zaman iaitu Jahiliyyah dan Islam). Riwayat pemberian burdah oleh Rasulullah saw kepada Ka’ab bin Zuhair bermula apabila Ka’ab sentiasa menggubah syair yang mengejek-ejek Nabi saw dan para sahabat. Kerana rasa jiwanya terancam, ia lari bersembunyi untuk melindungi diri dari kemarahan para sahabat. Ketika terjadi penaklukan Makkah,, saudara Ka’ab yang bernama Bujair bin Zuhair mengutus surat kepadanya yang isinya antara lain menganjurkan Ka’ab agar pulang bertaubat dan berjumpa Rasulullah saw. Setelah memahami isi surat itu, Ka’ab pun pulang ke rumah dan bertaubat. Ka’ab lalu berangkat menuju ke Madinah. Menerusi Abu Bakar as-Siddiq, Ka’ab menyerahkan diri kepada Rasulullah saw. Ka’ab mendapat penghormatan yang tinggi dari Rasulullah saw sehinggalah baginda melepaskan burdahnya dan diberikan kepada Ka’ab. Ka’ab kemudiannya menggubah sebuah qasidah yang dikenali dengan nama Qasidah Burdah. Qasidah ini ditulis dengan indah oleh seorang ahli kaligrafi, Hasyim Muhammad al-Baghdadi didalam kitab kaligrafinya yang berjudul Qawaid al-Khat al-Arabi. Burdah yang diberikan oleh Rasulullah saw kepada Ka’ab kemudiannya menjadi milik keluarga Ka’ab sehinggalah ia dibeli oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harga dua puluh ribu dirham. Burdah itu kemudiannya dibeli pula oleh Khalifah Abu Ja’far al-Mansur dari dinasti Abbasiyyah dengan harga empat puluh ribu dirham. Burdah itu seterusnya dipakai pada setiap kali solat hari raya oleh khalifah dan kemudiannya menjadi tradisi turun-temurun.
Berbalik kepada cerita tentang Imam al-Busiri, beliau pernah dilantik menjadi pegawai tinggi dalam kementerian percukaian di bandar Dil Bis sewaktu pemerintahan kerajaan Mamalik. Mungkin disebabkan wujudnya korupsi dalam jabatan kerajaan, Imam al-Busiri mengambil keputusan untuk meninggalkan jawatannya lalu mengasingkan diri daripada perkara-perkara yang melibatkan dunia, kekayaan dan kuasa. Lantaran itu, beliau mendampingkan diri dengan Abu Abbas al Mursi, iaitu anak murid utama kepada pengasas tariqat Syadzili, Syeikh Abu Hassan Syadzili. seperti yang disebut awal tadi, beliau menguasai bidang sastera khususnya syair. Kehebatannya dalam bidang penulisan menyebabkan beliau disanjung-sanjung oleh masyarakat dan pegawai kerajaan termasuk Raja sendiri. Namun, nikmat ini tidak kekal lama. Imam al-Busiri tiba-tiba jatuh sakit dan diserang penyakit Syalal (lumpuh). Mengikut catatan ahli tarikh, beliau lumpuh separuh badan.Tabib-tabib yang terkemuka gagal mengubat penyakitnya. Dalam keadaan kesakitan dan tidak berdaya, Imam al-Busiri mengarang qasidah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad saw. Qasidah-qasidah ini disusun dengan begitu indah dan diulang-ulang oleh Imam al-Busiri. Kemuncaknya,pada satu malam ketika Imam al-Busiri tertidur, beliau bermimpi melagukan qasidah-qasidah yang dikarangnya di hadapan Baginda Rasulullah saw sendiri. Rasulullah saw dalam mimpi tersebut begitu gembira dan menyukai qasidah tersebut, lantas baginda mengusap muka Imam al-Busiri dengan kedua-dua tangan baginda yang mulia. Rasulullah saw turut menyentuh bahagian tubuh Imam al-Busiri yang lumpuh dan memakaikan Imam al-Busiri dengan burdah baginda.
Sebaik sahaja tersedar dari mimpi tersebut, Imam al-Busiri mendapati beliau tidak lagi lumpuh! Imam al-Busiri dengan segera keluar dari tempatnya untuk menceritakan kisahnya kepada orang lain. Beliau bertembung dengan seorang pemuda yang bertanya kepadanya, "Syeikh, bawakan kepadaku qasidah-qasidah yang telah kau karang tentang Nabi SAW." Terkejut dengan permintaan pemuda tersebut, Imam al-Busiri bertanya, "Dimanakah anda mengetahui tentang qasidah yang kukarang? Aku tidak pernah menceritakannya mahupun melagukannya kepada sesiapapun!!" Jawab pemuda tersebut, "Aku bermimpi malam tadi bahawa Nabi SAW didendangkan dengan qasidah-qasidah yang cukup indah yang memuji baginda. Aku lihat baginda begitu gembira dan menyukai qasidah tersebut dan memakaikan pakaian baginda (burdah) kepada orang yang melagukan qasidah tersebut…Dan aku melihatmu dalam mimpiku!"
Sejak saat tersebut, Qasidah Burdah yang dikarang oleh Imam al-Busiri menjadi masyhur. Anak-anak Islam pada zaman silam diajarkan tentangnya dan menjadi nasyid harian. Malahan ramai di antara 'ulama Islam seperti Ibnu Hajar Haithami yang menganggap harus untuk mempelajari qasidah ini bagi penuntut-penuntut ilmu Islam bagi memupuk kecintaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Selain dari Qasidah Burdah, sebuah lagi qasidah yang sangat terkenal yang dikarang oleh Imam al-Busiri ialah Qsidah Mudariyya.

p/s SOUTUL NAHDHOH: sempena kelahiran baginda mari kita memperbanyakkan selawat, berpuasa pada hari khamis, dan melakukan amalan yang disukai baginda supaya mudah kita beroleh syafaat. Teringin pula al faqir ke Maqam Imam Busairi untuk mengalunkan qasidah muhammadiyyah supaya bercambah kerinduaan terhadap Rasulullah s.a.w. Semoga al faqir berpeluang menziarah mu Saidina Muhammad. Minta maaf kepada pengunjung kerana terjemahan qasidah agak tidak tepat kerana menggunakkan google translate akibat kesuntukkan masa.

Muhammad Aliffudin B Ramlee
2.00 pagi
Rumah Johor Hayyu Thamin
24/2/2010
(komputer Ust Basir ydp bkpjm)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar